Openbaring

Openbaring 2:11
Geen schade door de tweede dood

Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.

De hebbende (een) oor hij moet luisteren naar wat de geest zegt aan de gemeenten.
De overwinnende geenszins zal schade lijden van de dood tweede.

Ook deze gemeente moet luisteren naar de profetie die zij van God krijgt.
De overwinnaars krijgen langs deze weg de belofte dat, hoe het ook in het natuurlijke leven met hen afloopt, zij eeuwig leven hebben in de geestelijke wereld.
Misschien wordt het onderdrukking tot de dood erop volgt, dus misschien moeten ze lijden als martelaar.
Maar ze mogen er zeker van zijn dat de tweede dood hen geestelijk niet kan beschadigen.
De tweede dood, ook wel de vuurpoel genoemd, is de concentratie van de demonen die gebonden zijn door Jezus en zijn gemeente.
Wanneer de gemeente trouw en vastberaden is, zal zelfs geen geallieerde aanval van duistere geesten haar kunnen beschadigen.
Zelfs wanneer sommige leden van de gemeente in natuurlijk opzicht moeten sterven, zullen zij met hun innerlijke mens onbeschadigd verder leven.