Openbaring

Openbaring 2:12
Het zwaard dat aan twee kanten snijdt

Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:
Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

En aan de engel van de in Pergamum gemeente schrijf deze dingen zegt de hebbende het zwaard tweesnijdende scherpe.

Efeze, Smyrna en Pergamum zijn in die tijd de belangrijke steden in Klein-Azië.
We zien dat de gemeenten in die grote steden ontstaan als middelpunt van een hele regio.
Dit geldt ook voor Jeruzalem, Antiochië, Tessalonica, Korinte, Athene en Rome.
Ook in Pergamum dat in die tijd met Efeze wedijvert om de grootste stad in Klein-Azië te zijn, is een gemeente gevestigd.
De gemeenten in deze steden bevinden zich in verschillende situaties, ze staan aan verschillende gevaren bloot en ze hebben elk een eigen karakter.

De inhoud van de brief aan Pergamum lijkt min of meer op die aan de Efeziërs: eerst een woord van waardering en later woorden van waarschuwing en aansporing.
Alleen schijnen de gevaren en verleidingen hier groter te zijn.
Om zich te identificeren noemt de Heer het scherpe zwaard dat aan twee kanten snijdt, hier als kenmerkend onderdeel van de beschrijving uit Openbaring 1.
Het is het woord van God dat levend is en sterk.
Dit wordt gebracht in Pergamum, zodat men ook daar kan weten wat men vasthouden en geloven moet.
Maar dit woord wordt ook gebracht om scheiding te maken tussen wat in de gemeente van de Heer is en wat van satan is, tussen rechtvaardigheid en zonde, tussen waarheid en dwaling.