Openbaring

Openbaring 2:14
Verleiden tot afgodendienst en ontucht

Maar enkele dingen heb Ik tegen jullie: sommigen houden vast aan de leer van Bileam die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.

Maar Ik heb tegen jullie enkele dingen, dat jullie hebben daar vasthoudende de leer van Bileam, die leerde Balak (te) spannen (een) strik voor het aangezicht van de zonen van Israël, (om te) eten afgodenoffers en (om te) hoereren.

Compromis met de afgodendienst

Toch zijn er sommigen in de gemeente van Pergamum die niet totaal en radicaal met het verleden gebroken hebben en die de Heer niet in alle opzichten volgen.
Zij hebben namelijk een compromis gesloten met hun vroegere afgodendienst.
In de geestelijke wereld plegen zij nog steeds overspel door afgodenoffers te eten, waardoor ze deel hebben aan de maaltijd van de demonen.
1 Korintiërs 10:21:
Jullie kunnen niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, jullie kunnen niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.

Het boek Openbaring is een boek dat gaat over geestelijke ontwikkelingen.
Het eten van offervlees moet in dit licht dan ook gezien worden als het in zich opnemen en het zich eigen maken van demonische leringen.
1 Timoteüs 4:1:
Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.

Deze goddeloze vermenging die ontrouw tot gevolg heeft, wordt door de Heer verbonden aan de leer of de raad van Bileam.
Want deze geeft aan koning Balak van de Moabieten het advies om het volk van God op zijn zondige feestpartijen te nodigen en huwelijken te laten sluiten tussen de zonen van Israël en de dochters van de Moabieten.
Deze zonde van het oude volk Israël heeft vreselijke gevolgen (zie Numeri 22-25 en 31:16).

Zoals satan hierdoor greep krijgt op het oude verbondsvolk, zo zal dit ook gebeuren met hen die (onder het nieuwe verbond) op deze manier ontrouw zijn aan het evangelie van God.

God straft niet

Het is niet zo dat God hen straft, want Hij is uitsluitend licht en liefde .
Maar doordat zij zelf actief contact zoeken met de demonen, gaan dezen over hen heersen en hen ‘besmetten’ met hun eigen klimaat.
Dit bestaat uit duisternis: zonde, ziekte, verleiding, misleiding, geweld en uiteindelijk de eeuwige dood.
Eeuwig dood zijn houdt in: het voor altijd gescheiden zijn van God.