Openbaring

Openbaring 2:15-16
Breken met dwalingen

Zo is het ook bij jullie: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.
Breek toch met het leven dat jullie nu leiden, anders kom Ik binnenkort naar jullie toe en zal Ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

Zo hebben ook jullie vasthoudende de leer van de Nikolaïeten, die Ik haat.
Bekeer jullie als maar niet, Ik kom tot jullie spoedig en Ik zal oorlog voeren met hen en met het zwaard van de mond van Mij.

Satan geen gelegenheid geven

Niet alleen de zonde van het compromis zal afschuwelijke gevolgen hebben, maar ook het vasthouden aan de visie van de Nikolaïeten; voor een verdere uitleg hiervan zie bij 2:6.
Ook hierdoor wordt het gemeenteleven in groot gevaar gebracht.
Tegen de gemeente in Efeze zegt de Heer dat zij deze visie verafschuwt en het is dan ook heel opvallend dat sommigen in Pergamum zich hiertoe wél hebben laten overhalen.
Zo slaat satan op verschillende plaatsen zijn slag, maar alleen daar waar hij daarvoor van de gelovigen zelf de gelegenheid krijgt, waar zij zich voor hem openstellen.
Gebrek aan kennis van het woord van God én van een diepgaand contact met God zijn daarvan de oorzaak.
Hosea 4:6:
Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is.
De NBG-vertaling zegt: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (van God).

Radicale scheiding maken

Jezus dringt met klem aan om volledig te breken met deze demonische invloed.
Als ze dit niet willen, zal zijn woord, het zwaard uit zijn mond, scheiding maken.
Scheiding tussen hen die zuiver leven en hen die van twee walletjes blijven eten of die twee soorten zaad op hun (geestelijke) grond blijven strooien.
Radicaal zijn is geen wet, maar wel een noodzaak!

Zoals al eerder aangegeven: dit geestelijke zwaard maakt een scheiding tussen waarheid en leugen en tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid.
Ook in 19:15 staat dat uit zijn mond een scherp zwaard komt, waarmee Hij de volken zal slaan.
Door zijn woord zal Hij de demonen machteloos maken, want de waarheid is altijd sterker dan de leugen.
Wie verbonden wil blijven met de demonen, zal dan ook steeds verder in de duisternis wegzakken en daarin uiteindelijk ten onder gaan.