Openbaring

Openbaring 2:2-3
Aan de vruchten kent men de boom

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt en dat u boosdoeners niet verdraagt.
Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.
U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.

Ik ken de werken van u en de inspanning van u en de volharding van u en dat u niet kunt verdragen (de) bozen en u hebt op de proef gesteld de bewerenden (te) zijn apostelen en niet zij zijn en u hebt gevonden hen leugenaars.
En u hebt (het) verdragen en volharding u hebt en vanwege de naam van Mij hebt u zich ingespannen en niet u bent moe geworden.

De Heer weet dat de Efeziërs zich volledig inzetten en ook doorzetten.
In alle opzichten zijn ze actief, ook in het ontmaskeren van schijnapostelen.
Ze willen leven en leer zuiver houden.
Daarom accepteren ze niet zomaar alles wat in de gemeente wordt binnengebracht door rondreizende ‘godsmannen’, maar ze toetsen hun woorden aan het plan van God.
Ze letten niet alleen goed op de woorden van mogelijke bedriegers, maar ook op hun leven.
Want aan de vruchten kennen ze de boom.

De Efeziërs leggen het bijltje er niet bij neer als ze worden onderdrukt en vervolgd, maar ze blijven vasthouden aan het oneindig prachtige plan van God.
Ze zijn uit hetzelfde geestelijke hout gesneden als de Hebreeën en ook van hen kan gezegd worden:
Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden:
enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken.
U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf
(Hebreeën 10:32-34).

Ook Johannes zelf is waarschijnlijk in Efeze vervolgd en als gevolg hiervan verbannen naar Patmos (zie Openbaring 1:9).