Openbaring

Openbaring 2:23
Loon naar werken

… haar kinderen zal Ik laten sterven aan een dodelijke ziekte.
Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van jullie zal belonen naar zijn daden.

En de kinderen van haar Ik zal ombrengen in/door (de) dood en zullen weten al de gemeenten dat Ik ben de doorzoekende nieren en harten en Ik zal geven aan jullie ieder overeenkomstig de werken van jullie.

Johannes is nog altijd bezig met het opschrijven van het visioen dat hij krijgt en de uitleg (openbaring) daarvan door Jezus Christus.
Een visioen is hier alleen van toepassing op geestelijke zaken en deze lijn moeten we dan ook het hele boek door vasthouden.
Als het in deze tekst gaat over kinderen, dan worden hiermee de gelovigen bedoeld die zij (Izebel) geestelijk opvoedt en die dus haar visie volgen.
Zij sterven aan een dodelijke ziekte, ze worden dus totaal gescheiden van God.
Hier zien we hoe afschuwelijk de gevolgen zijn van de invloed van religieuze demonen, de wolven in schaapskleren.
Het lijkt allemaal heel vroom en religieus wat er in de gemeente gebeurt, maar het voert wél af van het plan van God en van het persoonlijke contact met Hem!

Schijnreligie

Ook het tweede deel van de tekst klinkt dreigend, maar het is wel een geestelijke realiteit.
God waarschuwt niet voor niets voor de negatieve gevolgen van dwalingen en zonden in de gemeente!
Waar zijn woord – Genesis 1:26: Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken – wordt losgelaten, gaat het mis.
We zullen alleen nog een religieus besef overhouden dat een schijn (uiterlijke vorm) heeft van Godsvrucht, maar dat geen rekening houdt met de kracht ervan.
2 Timoteüs 3:5:
Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.

God doorgrondt het innerlijk van de mens en Hij weet wat zijn motieven zijn.
Het kan zijn dat mensen ongewild en onwetend in dwalingen verstrikt raken.
Maar toch, als ze zuiver van hart zijn, zal de Heer voor hen stralen als het licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig (zie Psalm 112:4).
Dat zal hun ‘loon’ zijn, het gevolg van hun zuivere instelling.