Openbaring

Openbaring 2:26-27
Macht over de demonen

Wie overwint en Mij navolgt tot het einde, zal Ik macht geven over alle volken.
Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld.

En de overwinnende en de bewarende tot (het) einde de werken van Mij, Ik zal geven aan hem (vol)macht over de volken.
En hij zal hoeden hen met (een) staf ijzeren, als de vaten pottenbakkers - zij worden verbrijzeld zoals ook Ik heb ontvangen van de Vader van Mij.

Beloning meer dan inzet

Wie blijft staan in de strijd tegen de demonen van zonde, ziekte, leugen en geweld en dit doorzet totdat het einddoel van het geloof in zijn of haar leven bereikt wordt, is overwinnaar.
Iedereen zal op zijn of haar niveau overwinnaar kunnen zijn naarmate hij of zij de geest van God in zijn of haar leven de ruimte geeft om (door) te werken.
Lees in dit verband ook eens de vergelijking van de talenten (zie Matteüs 25:14-30).
Deze geeft aan dat wie zich in het koninkrijk van God volledig inzet met wat hij of zij aan mogelijkheden heeft, met veel meer dan zijn of haar inzet ‘beloond’ zal worden.
Voor wie Mij navolgt tot het einde, staat in de grondtekst: ‘mijn werken bewakende of bewarende tot het einde’.

Gericht op herstel

Jezus zegt in Johannes 5:17 NBG:
Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.
De Vader is voortdurend bezig de schepping te herstellen, die door de demonen misleid, onderdrukt en beschadigd is.
De werken van Jezus zijn ook alle op dit herstel gericht en Hij belooft de overwinnaars hetzelfde gezag en dezelfde macht over de duistere geesten te geven als Hijzelf bezit.

Wie deze werken van Jezus doet, doet de daden (werken) van satan hiermee teniet.
1 Johannes 3:8:
De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
Wie deze daden verricht, heeft daarvoor de macht gekregen door de gaven van Gods heilige geest, om te heersen over de volken: dat zijn de demonen.
De Heer zal de overwinnaars voorzien van een ijzeren staf die ook Hijzelf heeft gehanteerd om de duistere machten te verdrijven en te binden in het rijk van de dood, namelijk de kracht van de geest van God.
Onder andere Matteüs 12:28 zegt:
Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.

Alleen zo wordt, door deze ijzeren staf, de vijand als aardewerk verbrijzeld.
Kapotgeslagen aardewerk is waardeloos geworden voor gebruik en zo wordt satan onttroond.
Ook in 19:15 komt deze ijzeren staf aan de orde, waarmee de Heer in Harmagedon zijn (geestelijke) vijanden verplettert.