Openbaring

Openbaring 2:28-29
Van Jezus de morgenster krijgen

Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven.
En Ik zal hem ook de morgenster geven.
Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.

En Ik zal geven aan hem de ster morgen.
De hebbende (een) oor hij moet luisteren naar wat de geest zegt aan de gemeenten.

Jezus wordt de blinkende morgenster genoemd (zie 22:16) die door zijn licht en luister de nieuwe dag, het nieuwe tijdperk aankondigt.
Ook de overwinnaars, de zonen van God, die hetzelfde geestelijke niveau als van Jezus bereikt hebben en die Hem in alle opzichten volgen, zullen zich in dit heerlijke licht mogen koesteren.
En op hun beurt kunnen zij dit licht doorgeven aan anderen.
Want hun zichtbaar worden als zonen van God is hét signaal dat het nieuwe tijdperk aankondigt, dat uitloopt op een volledig herstel van de hele schepping.

Ook nu wordt de opwekking herhaald om te luisteren naar de stem van de geest van God die de gemeente door profetie opbouwt, troost en bemoedigt.
1 Korintiërs 14:3:
Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.
Ook door middel van deze openbaring van Jezus aan Johannes, die gelijk is aan profetie (zie onder andere 1:3).