Openbaring

Openbaring 2:8
Jezus als eerste opgestaan uit de dood

Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:

En aan de engel van de gemeente van de Smyrneeërs schrijf, deze dingen zegt de eerste en de laatste, die is geweest dood en leefde.

Smyrna is in die tijd een plaats ten noorden van Efeze met een goede haven, mooie gebouwen en een rijke bevolking.
Het is niet bekend wie daar het evangelie gebracht heeft, want de naam Smyrna wordt verder nergens in de Bijbel genoemd.
We zien dat de gemeente daar onder zware vervolging leeft.
Daarom stelt Jezus zichzelf aan hen voor als de blijvende en de onveranderlijke, de vaste rots.
Maar ook als Hij die dood geweest is, dus die de zwaarst mogelijke of meest ultieme onderdrukking heeft ondervonden.
Filippenzen 2:8:
En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Maar Hij is het ook die de dood overwonnen heeft en die weer levend geworden is!