Openbaring

Openbaring 21:5
Alles wordt nieuw

Hij die op de troon zat zei: Alles maak Ik nieuw! – Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. –

En zei de Zittende op de troon: zie, nieuw alle (dingen) ik maak en Hij zegt tot mij: schrijf, omdat deze woorden waarachtig en betrouwbaar zijn.

Opnieuw horen we de stem van Hem die op de troon zit, dat is van God die in zijn gemeente woont.
Deze functioneert als een eenheid zoals de bruidegom ten opzichte van de bruid, het nieuwe Jeruzalem.
Dit bestaat dus uit de rechtvaardigen van het oude verbond en uit hen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in het offer van Christus, maar die nog niet vervuld zijn met Gods geest.
Tot het einde, tot het doel bereikt is, zet de Heer de gemeente in om de totale vernieuwing tot stand te brengen.
Steeds gaat het over herstel van beschadigingen en niet over het scheppen van nieuwe dingen.
Het hemelse Jeruzalem moet herstellen totdat het uiteindelijke doel bereikt is: God alles in allen.

Ook de laatste hoofdstukken van Openbaring horen nog bij het herstel of het opnieuw geboren worden of het functioneren van alle dingen naar Gods wil.
Ze spreken nog over het Lam, van wie het offer de basis en het begin is van elke regeneratie.
Johannes wordt aangespoord deze visioenen en woorden op te schrijven en ze zo te bewaren voor hen die open ogen hebben voor deze ontwikkeling.

De stem verzekert dat deze woorden waar en betrouwbaar zijn, dat zij dus het plan van God nauwkeurig weergeven.
In deze laatste tijd zal de geest van God opnieuw in de gelovigen bevestigen dat de visioenen van Johannes Gods plan voor de gemeente, de mensheid en de hele schepping onthullen en dat zij zeker vervuld worden.