Openbaring

Openbaring 22:11
Het hoogste levensdoel

Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten en wie onrein is zal nog onreiner worden.
Wie goeddoet zal nog meer goeddoen en wie heilig is zal nog heiliger worden.

De onrecht doende moet onrecht doen nog; en de vuil zijnde moet vuil worden nog; en de rechtvaardige moet gerechtvaardigd worden nog; en de heilige moet geheiligd worden nog.

Hoe meer het einde of de voltooiing nadert, hoe feller de tegenstelling wordt tussen goed en kwaad.
Deze scheiding (oordeel) wordt steeds duidelijker.
Op het eind wordt volledig zichtbaar wie van God is en wie bij satan hoort.
Dan is het verschil tussen tarwe en onkruid aanwijsbaar.
Ook de profeten van het oude verbond spreken al over de verdieping van deze kloof.
Joël profeteert aan de ene kant over de uitstorting van de geest van God en aan de andere kant over bloed, vuur en zuilen van rook (zie Joël 3:1-3).

Ook Jesaja profeteert over deze scheiding van geesten:
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Heer.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de Heer,
zijn luister is boven jou zichtbaar
(Jesaja 60:1-2).
De beslissing die iedere christen vrijwillig neemt, komt in de laatste tijd tot volkomen uitwerking.
Het zaad dat uitgestrooid is, of het nou tarwe is of onkruid, wordt helemaal rijp, zodat de rechter zijn oordeel kan vellen.

Hier zegt de profetie hoe dit proces zich in ieder mens persoonlijk voltrekken zal.
Wie onrecht doet, wie niet leeft volgens Gods wet van de liefde, zal in dat spoor verdergaan en zich hoe langer hoe verder van Gods recht en wet verwijderen.
Zijn eindsituatie is de wetteloosheid.
Wie vuil is, dus besmet is door de demonen, zal van kwaad tot erger vervallen en de duistere machten zullen meer en meer in en door hem zichtbaar worden.

Wie rechtvaardig is, dat wil zeggen gezuiverd is van zijn zondeschuld door het offer van het Lam van God, zal hoe langer hoe meer rechtvaardige daden verrichten.
Hij zal verdergaan in het spoor van Gods liefde en rechtvaardigheid.
Wie heilig is, dus afgezonderd van het kwaad en bevrijd en genezen is, zal steeds meer door de in hem wonende geest van God losgemaakt worden van de beïnvloeding door de onreine demonen.
Hij zal dan kunnen toegroeien naar en gelijkvormig worden aan Jezus Christus, ons enige voorbeeld.
Dit is ons hoogste levensdoel!