Openbaring

Openbaring 22:6
Gods gedachten uitspreken

Toen zei hij tegen mij: Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.
De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.

En hij zei tot mij: deze woorden (zijn) betrouwbaar en waarachtig.
En (de) Heer de God van de heilige profeten heeft gezonden de engel van Hem (om te) tonen de dienstknechten van Hem (de dingen) die moeten gebeuren met spoed.

Het slot van het boek Openbaring sluit aan bij het begin.
Hij die eerst met Johannes gesproken heeft, richt zich opnieuw op dezelfde manier tot zijn medewerker.
De spreker is Jezus Christus die zich tussen de zeven gouden lampenstandaards of kandelaren bevindt.
Hij is als woord van God trouw en betrouwbaar (zie 19:11) en dit geldt daardoor ook voor de visioenen die Johannes in zijn opdracht opschrijft.
De Heer, de god die profeten bezielt, is Jezus zelf.
Hij is de god van de profeten, zoals Mozes voor zijn broer tot een god is, want er staat in Exodus 4:16:
Vertel jij hem wat hij moet zeggen.
Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen.
Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn.

De gedachten van Jezus worden door de inspiratie van de geest van God in de geest van de profeten gelegd.
En zij spreken zijn gedachten uit in de wereld, want getuigen van Jezus is profeteren (zie 19:10).
Dit spreken is het bewijs dat Jezus leeft en zijn gemeente inspireert en leidt.

Opnieuw wordt gesproken over de engel van Jezus; bij 10:1 is hierop al het een en ander toegelicht.
Deze engel wordt uitgezonden om de medewerkers van Jezus te ondersteunen.
Hij moet hun de toekomstige gebeurtenissen laten zien, want deze zullen binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan de vier apocalyptische ruiters uit Openbaring 6, die de ontwikkeling van de gemeente en haar strijd in de afgelopen eeuwen voorstellen.
Al tijdens het leven van Johannes trekken zij eropuit.