Openbaring

Openbaring 3:11
Jezus komt spoedig

Ik kom spoedig.
Houd vast aan wat jullie hebben, dan zal niemand jullie de lauwerkrans
(of: kroon) kunnen afnemen.

Zie, Ik kom spoedig; houd vast wat jullie hebben opdat niemand neemt de krans van jullie.

De Heer belooft deze gemeente dat het niet lang meer duurt voordat Hij in haar zichtbaar wordt en zó zal komen.
Hij ondersteunt haar en laat haar kracht toenemen door Gods heilige geest (zie ook vers 8).
Zij zal dan, net als Jezus zelf, de totale overwinning behalen op iedere vorm van duisternis en zó de luister (of: grootsheid of majesteit) van God verkrijgen.
Zoals onder andere staat in 2 Tessalonicenzen 1:10 NBG:
… om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn.
Mensen uit de synagoge van satan hebben dit inderdaad, toen al, vol verbazing opgemerkt.

Levenskroon voor overwinnaars

Een lauwerkrans wordt alleen uitgereikt na een gevecht mét overwinning.
In 2 Timoteüs 4:7-8 zegt Paulus:
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag;
en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Ook in Jakobus 1:12 is sprake van de levenskroon voor hen die in de verzoeking volharden en de proef doorstaan.
Diezelfde kroon wordt in 2:10 beloofd aan hen die na veel lijden, onderdrukking en vervolging het woord van God (= Laten Wij mensen maken …) tot aan het eind van hun leven vasthouden.
Zij zullen het hoogste bereiken wat er voor een mens te bereiken valt: het geestelijke niveau van Jezus Christus.
Dít is de eeuwige erekrans die nooit vergaat!
Als ze dít vasthouden, zal geen mens of macht deze ooit van hen kunnen afnemen!