Openbaring

Openbaring 3:18
Geloof door het vuur beproefd

Daarom raad Ik jullie aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en jullie zullen rijk zijn; witte kleren om jullie te kleden en jullie naaktheid te bedekken, zodat jullie je niet meer hoeven te schamen; zalf voor jullie ogen, zodat jullie weer kunnen zien.

Ik raad jullie aan (te) kopen van Mij goud gelouterd uit/door vuur, opdat jullie rijk worden en kleren witte, opdat jullie bekleed worden en niet openbaar wordt de schande van de naaktheid van jullie; en ogenzalf smeer op de ogen van jullie opdat jullie zien.

Gezuiverd goud kopen

Maar de Heer biedt de mogelijkheid om te ontsnappen uit deze ellendige situatie.
Want ze kunnen bij Hem gezuiverd goud kopen.
Dat is geloof dat in het vuur van de beproeving gezuiverd is van alle bestanddelen (= verkeerde ideeën over het plan van God, dwalingen) die er niet bijhoren.
Kopen betekent dat er een prestatie tegenover staat: ze moeten hun geloof vasthouden onder de aanvallen van satan, onder alle omstandigheden.

Wanneer de leugengeesten hun de rechtvaardigheid, verkregen door hun geloof, willen ontfutselen, moeten ze die vasthouden, omdat het woord van God de waarheid is.
Ze moeten dan standhouden, zoals onder andere Job:
Ik blijf bij mijn rechtschapenheid, tot het einde toe, over mijn leven heb ik mijzelf niets te verwijten (Job 27:6).
Uiteindelijk zullen ook zij kunnen uitroepen en ervaren:
Want de aanklager van onze broers en zussen, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht (zie 12:10).

Verzamelen van geestelijke rijkdom

Zoals bij de toelichting op 3:5 staat, kunnen ze weven aan hun witte kleren door het doen van rechtvaardige daden.
Ze moeten dan zo leven en denken als Jezus en daarbij ook doen wat Hij graag wil dat ze doen: mensen herstellen naar geest, ziel en lichaam.
Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, (NBG: de werken die Ik doe) en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader (Johannes 14:12).
Zo verzamelen ze geestelijke rijkdommen en geen zichtbare, zoals Jezus ook adviseert in Matteüs 6:19:
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

2 Korintiërs 5:2-4 zegt:
Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.
Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de geest als onderpand te geven.

Het nieuwe kleed dat wordt aangetrokken is het gelijkvormig worden aan Jezus Christus.
Dit wordt ook wel het aantrekken van de nieuwe mens genoemd:
… en dat jullie de nieuwe mens moeten aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid (zie Efeziërs 4:24).

Oude mens afleggen, nieuwe aandoen

Zó zijn we bezig met de realisatie van het plan van God in ons leven.
Waar niets van deze nieuwe mens in ons leven zichtbaar wordt, heeft de oude mens dus de overhand en dat is bepaald geen reden om blij mee en trots op te zijn.
We moeten die oude mens (als een kledingstuk) afleggen, want hij gaat tegronde aan bedrieglijke begeerten, aan verlangens waarmee we bedrogen uitkomen (zie Efeziërs 4:22).
Ook in Kolossenzen 3:9-10 wordt gesproken over dit afleggen van deze oude mens en het aantrekken van de nieuwe:
Bedrieg elkaar niet, nu jullie de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebben en de nieuwe mens hebben aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komen.

Zo kopen we bij de Heer ogenzalf, dus een geneesmiddel om onze zieke en slechtziende ogen te herstellen.
We zijn dan niet meer geestelijk blind, maar we krijgen inzicht in de bedoeling van God met ons.
Efeziërs 1:17-19:
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, jullie een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat jullie Hem zullen kennen.
Moge jullie hart verlicht worden, zodat jullie zullen zien waarop jullie hopen mogen nu Hij jullie geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.