Openbaring

Openbaring 3:19
God enkel licht, in Hem geen spoor van duisternis

Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik.
Zet jullie dus volledig in en breek met het leven dat jullie nu leiden.

Ik zovelen als Ik liefheb bestraf Ik en tuchtig Ik; wees ijverig dan en krijg berouw.

Het kwade overwinnen door het goede

Ook al heeft de Heer ons lief en wij Hem, dan nog kan Hij ons de geestelijke strijd niet besparen.
God kan niet ingrijpen door geweld, want ook Hij overwint het kwade door het goede (zie Romeinen 12:21).
Wij overwinnen alleen door de kracht van Gods heilige geest en met de wapens van het licht.
Romeinen 13:12:
De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

En zo geeft de Heer, in de verzoeking die trouwens nooit van onze uitsluitend liefdevolle God komt, ons altijd een uitweg.

Hebreeën 12:5-6:
Kennelijk zijn jullie de bemoediging vergeten die tot jullie als tot kinderen wordt gericht:
Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt.

Zoals wij niet altijd alle problemen voor onze kinderen kunnen wegnemen, zo kan de Heer dat ook niet voor ons doen.
Hij blijft ons overtuigen en opvoeden, zoals beter vertaald kan worden dan bestraffen en terechtwijzen.

God enkel licht

God kan niet straffen, omdat Hij uitsluitend goed en licht en liefde is.
Onze ‘straf’ bestaat uit de aanvallen van de duivel en zijn trawanten en alleen daardoor hebben wij te maken met beproeving en verzoeking.
God doet niet nog een schepje bovenop het kwaad en Hij kan en wil dat trouwens ook helemaal niet!

Dat God straft is een oudtestamentisch idee, waaruit blijkt dat men geen inzicht heeft in het echte wezen van God en in de geestelijke wereld.

De oproep is: laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis (= breken met het zondige leven dat we nu leiden) en ons er volledig voor inzetten om ons te omgorden met de wapens van het licht.
Laten we radicaal veranderen van levenshouding.
Van passieve verwachter (stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw …) tot een actieve medewerker aan het zichtbaar worden van Jezus Christus in ons leven.
Zo kan Hij (opnieuw) in deze wereld komen!
Parousie.
Wederkomst’!