Openbaring

Openbaring 3:8
Trouw blijven aan het woord van God

Ik weet wat jullie doen.
Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor jullie openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
Want ook al hebben jullie weinig invloed
(kracht), jullie zijn trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en jullie hebben mijn naam niet verloochend.

Ik ken van jullie de werken.
Zie, Ik heb gegeven voor het aangezicht van jullie (een) deur openstaande en niemand kan sluiten haar.
Want weinig jullie hebben kracht en jullie hebben bewaard van Mij het woord en niet jullie hebben verloochend de naam van Mij.

Ook hier begint Jezus met: Ik weet wat jullie doen, of: Ik weet hoe actief jullie zijn.
Want haar leden doen die werken die Jezus zelf ook op aarde gedaan heeft.
Zij spreken zijn woorden van ontferming en brengen in zijn naam bevrijding, genezing en herstel aan de mens in nood.
Zij kunnen dit niet doen door hun eigen menselijke kracht, want die is hiervoor te klein.

Gods schatkamer

Maar Jezus heeft de schatkamer van het koninkrijk van God voor hen opengedaan en zij mogen zonder beperking de gaven nemen en gebruiken die Hij ter beschikking stelt.
Ze zijn serieus op zijn aanbod van herstel van de totale mens ingegaan.
En daarom … kan God ook bij en door hen tekenen en wonderen en allerlei grote daden verrichten, door de gaven van de heilige geest zoals Hij wil te verdelen (zie Hebreeën 2:4).

De gemeente van Filadelfia is wel in het bijzonder een beeld van de gemeente die de laatste fase van Gods herstelplan is ingegaan.
Zij krijgt, volgens de belofte van God, in het laatst van de dagen de kracht van Gods heilige geest met zijn gaven die op een prachtige manier in haar geopenbaard worden.
Deze belofte staat onder andere in Joël 2:23-24:
En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer, jullie God, want Hij geeft regen om je te verkwikken, Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.

Natuurlijk zal satan proberen deze schatten te roven en de deur van deze geestelijke schatkamer voor ons te sluiten.
Hij zal daarom de gemeente in een situatie van onderdrukking brengen en met foutieve leringen willen infiltreren.
Maar de gemeente van Filadelfia gaat door met aan de woorden van Jezus vast te houden en de leugens van satan niet te accepteren.
Ze blijft de naam, dit is de volmacht, van Jezus stellen tegenover de invloed van de demonen die haar bedreigen en ze treedt tegen hen op in de autoriteit van Jezus.
Zo blijft deze gemeente trouw aan God, wat aangeeft dat de vrucht van zijn geest in haar gevonden wordt.