Openbaring

Openbaring 4:3
Gods veelkleurige luister in de gemeente

Hij die daar zat had een uiterlijk als van jaspis (of: diamant) en sarder (of: sardius) en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd.

En de Zittende was gelijkende voor (het) aanzien op (een) steen jaspis - en carneool -; en (een) regenboog (was) rondom de troon lijkende voor (het) aanzien op smaragd.

God op zijn troon zien

In het oude verbond bestond het dienen van God voor de meeste mensen uit het opvolgen van wetsvoorschriften en het uitvoeren van ceremonies.
Dit zijn aardsgerichte, zichtbare bezigheden.
Maar zo kan niemand God zien en ontdekken wie Hij exact is en wat Hij precies wil.
Maar Johannes ziet nu met zijn geestelijke oog Hem die op de troon zit.
Wat hij ziet, lijkt op diamant en sardius.
De troon van God bestaat uit zuiver licht en er is een duizendvoudige en veelkleurige weerkaatsing te zien van de luister (of: grootsheid of majesteit) van God.

Licht en duisternis zijn symbolen uit de natuurlijke wereld; ze beelden leven of dood uit, bijvoorbeeld:
In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:4) en
Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen (Matteüs 4:16).

Alles wat met God in verbinding staat is onaantastbaar en onbreekbaar en weerkaatst zijn luister als edelstenen.
Tegelijk is alles in de hemel transparant en veelkleurig omdat God niet gecompliceerd is en Hij een oneindige (veelkleurige) wijsheid bezit.

De bloedrode sardius is de uitbeelding van de vergeving van onze zondeschuld door het bloed van het Lam, dat met de Vader heeft plaatsgenomen op de troon en voor altijd zit aan de rechterhand van God.
Dit betekent dat Jezus de van de Vader afgeleide autoriteit bezit om de definitieve uitwerking te geven aan het plan van God in deze tijd, op deze ‘dag van de Heer’.

Gods luister in de gemeente

Het licht dat van de Vader en de Zoon uitstraalt, weerkaatst tegen een wolk (beeld van de gemeente) en wordt gezien als een regenboog waarin de smaragdgroene kleur overheerst.
Deze regenboog symboliseert de veelkleurige wijsheid van God, die beschreven wordt in Efeziërs 3:10:
Zo zal nu door de gemeente de wijsheid van God in al haar schakeringen (grondtekst: zeer veelkleurige, zeer gevarieerde, zeer veelvoudige wijsheid) bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen …
Wat is het een voorrecht voor ons als gemeente om deze wijsheid in de geestelijke wereld bekend te mogen maken door Gods luister, zijn wezen of zijn karakter in ons midden te laten zien!

De regenboog is ook een beeld van de overeenkomst die God met de mens heeft gesloten onder het oude verbond na de grote overstroming.
Hier is hij het teken van de overeenkomst die God in Christus Jezus heeft vernieuwd, op geestelijk niveau gebracht, onder het nieuwe verbond.
In Matteüs 24:30 zegt Jezus dat zijn teken in de hemel gezien zal worden, wanneer Hij op (of: in) de wolken van de hemel, dus in de gemeente, komt of zichtbaar wordt.
De groene kernkleur van de regenboog die nu domineert, is symbool van eeuwig leven, van Gods trouw en zijn oneindige liefde.
Want Jezus geeft vorm aan de gemeente en door haar herstelt Hij de hele schepping.
Wie deel uitmaakt van deze gemeente zal niet omkomen in de grote geestelijke verdrukking die over de aardsgerichte mensheid zal komen (zie bij 7:14).