Openbaring

Openbaring 5:1
De tijden zijn in Gods hand

Toen zag ik dit: Hij die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.

En ik zag op/in de rechter (hand of – zijde) van de Zittende op de troon (een) boek beschreven van binnen en van achteren verzegeld met zegels zeven.

In de boekrol die de Vader in zijn rechterhand heeft, staat een beschrijving van dat deel van het plan van God dat nog uitgevoerd moet worden.
Bij het verbreken van iedere zegel wordt door visioenen een deel van het oorspronkelijke ontwerp onthuld (vergelijk hiermee 2 Kronieken 24:13 NBG).
Als we leren deze beelden die gebruikt worden, in de geestelijke werkelijkheid te plaatsen, gaan we de gedachten van God begrijpen die Hij bezig is te realiseren.

Tijd nog niet geopenbaard

Eén onderdeel wordt ons niet geopenbaard, namelijk:
Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd wanneer en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden (Handelingen 1:7).
Deze heeft de Vader ons niet bekendgemaakt, maar ze blijven (nog) in Hem verborgen.
Het is als met een tekening of kaart waarvan wij de schaal of de verhouding tot de werkelijkheid niet kennen.
Ook in het boek van de Openbaring van Jezus Christus begrijpen we (nog) niet de betekenis van uren, dagen, maanden en jaren, soms wel ten opzichte van elkaar, maar nog niet in absolute zin.

Maar we weten dat ook deze dingen ons bekendgemaakt zullen worden door de geest van God die in ons woont.
Deze geest doorgrondt alles, ook de diepten (de diepste gedachten), plannen en eigenschappen van God.
1 Korintiërs 2:10:
God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

De kenmerken van de tijd kunnen we aan de hand van deze visioenen wél onderscheiden, maar we kunnen in dit verband nog niet het exacte tijdstip aangeven waarin we nu leven.
We zien hoe in de rechterhand van God een boekrol ligt.
Gods rechterhand is het beeld van zijn heilige geest, waardoor Hij zijn plan uitwerkt.
Deze boekrol staat zó vol met toekomstige gebeurtenissen, dat niet zoals gebruikelijk alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant ervan beschreven is.
De zegels zijn zo aangebracht dat steeds een deel van de rol gelezen kan worden als er één verbroken wordt.