Openbaring

Openbaring 5:13-14
Iedereen erkent Jezus als Heer

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen:
Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.
De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

En elk schepsel dat is in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee welke (dingen) zijn en in hen alle (dingen) ik hoorde zeggende: aan de Zittende op de troon en aan het Lam de zegen en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwen van de eeuwen.
En de vier levende wezens zeiden: amen en de vierentwintig oudsten vielen (neer) en aanbaden (de) Levende tot in de eeuwen van de eeuwen.

Elk schepsel, dit is: alles wat leeft en een geest of ziel heeft of ‘uitsluitend’ geest is en waar het zich ook bevindt, herkent en erkent de overwinning van God en het Lam.
In de eerste plaats gaat het over elk schepsel in de geestelijke wereld, dus over de gestorven mensen, de heilige engelen en de demonen.
Deze laatsten zullen dit ongetwijfeld knarsetandend doen.
Dan gaat het over elk schepsel op aarde, dat leeft of bezield is, dus van mens, dier en plant.
Deze laatste twee groepen kunnen God alleen eer geven door te functioneren volgens de natuurwetten die God in de schepping gelegd heeft.
In Psalm 148 wordt dit heel beeldend en schitterend beschreven; de moeite van het lezen waard!

Schepping eert God

De schepping eert haar Maker niet alleen met haar mond, maar met haar hele wezen.
Het is een eer voor een fabrikant van horloges als deze nauwkeurig lopen en verder ook aan alle mogelijk te stellen eisen precies voldoen.
Het is niet tot eer van God als er een kalf met vijf poten geboren wordt of als het ziek in zijn hok ligt.
Maar wel als dit dier in de wei huppelt en springt, omdat het dan functioneert naar de bedoeling van zijn Schepper.

Als de leeuw van het geweld van satan bevrijd is, zal hij zoals het Gods bedoeling altijd geweest is, met zijn ware aard zijn Schepper grootmaken.
Vanaf het begin is het niet zo geweest dat dieren vol van geweld zijn en elkaar verscheuren.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik de groene planten tot voedsel.
En zo gebeurde het
(Genesis 1:30).
Door de openbaring van de zonen van God zal uiteindelijk
… een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter zich bij een bokje neervlijen en zullen kalf en leeuw samen weiden … (zie Jesaja 11:6).

Met elk schepsel onder de aarde worden de gestorven mensen bedoeld, die in de macht van het rijk van de dood zijn, maar ook de demonen die onder aanvoering van Apollyon het rijk van de dood bevolken.

Op en in de zee

De zee is het beeld van het geestelijke of religieuze leven van de mens(heid).
Wat op deze zee vaart, stelt de godsdienstige organisaties en instellingen met hun leiders voor (zie 8:9).
In deze zee zijn de misleidende demonen die de inspirators zijn van de vele schijngodsdiensten en religieuze dwalingen.
Maar ook zijn zij de bewerkers van gewelddadige en onrechtvaardige economische en politieke systemen, ideologieën en filosofieën.
Hier wordt dus hier een opsomming gegeven van alles wat God van leven voorzien heeft en dat gered en behouden óf veroordeeld is.
Uiteindelijk zal iedereen, overal en altijd (moeten) erkennen dat God en het Lam (inclusief zijn gemeente), de lof, de eer, de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid toekomen.

Overwinning op het kwaad

Wie hersteld is, brengt lof en dank en wie vastgehouden heeft aan de duisternis en hiermee ten onder gaat, moet zijn nederlaag en misrekening erkennen.
De demonen erkennen Jezus als de heilige van God, als ze Hem ontmoeten.
Marcus 1:24:
Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?
Ben je gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.

Maar toch zijn zij dé tegenstanders van God en zijn Zoon.
Uiteindelijk zullen zij ieder verzet tegen het plan van God, tegen God zelf, tegen Jezus Christus en tegen wie bij Hem horen, zijn gemeente, moeten opgeven.
Filippenzen 2:9-11:
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.

Jezus is Heer

In onze tijd is het nog zo dat alleen zij die door Gods geest geleid worden en de heilige engelen belijden dat Jezus Heer is.
1 Korintiërs 12:3b:
… en niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de heilige geest.
Maar wanneer de tegenstander volledig overwonnen is, zal ook hij moeten erkennen:
Jezus is Heer!
De vertegenwoordigers van de levende schepping bekrachtigen deze gang van zaken met hun amen.
Dit houdt in dat ze het plan van God accepteren en ermee instemmen.
Ze staan er helemaal achter (vandaar hun ‘amen’) en ze zijn vol liefdevolle verwondering en diep ontzag voor God die dit alles bedacht heeft en ook voor Jezus Christus die het herstelplan ‘vast en zeker’ uitvoert.