Openbaring

Openbaring 5:2
Jezus hersteller (heiland) van mensen

Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep:
Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?

En ik zag (een) engel sterke verkondigende met (een) stem luide: wie is waardig (te) openen het boek en los (te) maken de zegels van het?

Johannes ziet een machtige of sterke engel, misschien de aartsengel Gabriël die van zichzelf zegt: Ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is … (zie Lucas 1:19).
Deze engel is in de volheid of bij de voltooiing van de tijd (zie Efeziërs 1:10) de eerste die hoort van het begin van Gods plan met betrekking tot het herstel van de schepping en hij heeft dit ook mogen doorgeven.
Jezus wordt geboren en Hij zal zich laten zien als hersteller (heiland) van mensen, zowel naar hun innerlijk als hun uiterlijk.
Volheid of voltooiing van de tijd kunnen we omschrijven als het beslissende, afsluitende moment van een periode in het plan van God.

Ook nu is er sprake van een nieuwe start, namelijk de openbaring van Jezus Christus in de gemeente.
Zij herstelt de hele schepping, net als Jezus zelf mensen genas en herstelde tijdens zijn leven op aarde.
Gabriël is de wegbereider van de uitvoering van het plan van God: zowel in de volheid van de tijd als in de volheid van de tijden.
Efeziërs 1:9-10:
… dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

Nu stelt hij de indringende vraag wie er voldoet aan de eisen van God om uitvoerder te zijn van de verdere uitwerking van zijn plan.

Het losmaken van de zegels wijst op een toename van kennis over het plan van God en van kracht, liefde en wijsheid van de geest van God in zijn gemeente, waardoor er een nieuwe fase kan aanbreken.