Openbaring

Openbaring 7:10
Volledig herstel en volkomen luister

Luid riepen ze:
De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam!

En roepende met (een) stem luide, zeggende: het heil aan de Zittende op de troon van de God van ons en aan het Lam.

De gemeente van de laatste tijd kent maar één soort visie en zij maakt deze ook bekend:
Jezus redt van de dood, geneest de zieken, bevrijdt gebonden mensen en doopt mensen in de geest van God.
Het uiteindelijke doel hiervan is dat de gelovigen onberispelijk en volmaakt worden.
Wanneer de wetteloze mens of de zoon van het verderf zichtbaar wordt in mensen, wanneer de demonen door dezen ontketend worden, blijft de blijde boodschap klinken:
Er is redding, herstel, bevrijding en een toegroeien naar de volmaaktheid voor ieder die in het plan van God gelooft en dat in zijn of haar leven bezig is te realiseren.
Dit houdt in: de mens komt op hetzelfde geestelijke niveau als van Jezus Christus, hij wordt zijn evenbeeld (zie Romeinen 8:29).

Onkruid verwijderen

Petrus citeert op de Pinksterdag de profeet Joël en zegt dat er vreselijke tekenen zullen komen, zowel in de geestelijke als in de natuurlijke wereld.
Maar dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered (zie Handelingen 2:21).
Redden staat op één lijn met genezen, herstellen en deel krijgen aan het koninkrijk van God.
In feite betekent redden: loskomen van de duisternis en daardoor ‘automatisch’ in het licht van God komen.
Een plant die bevrijd wordt van verstikkend onkruid, zal daarna weer gaan groeien en bloeien in en door het licht.
De gemeente van Jezus Christus is de tijd ingegaan waarin zij gebruik gaat maken van zijn autoriteit.
Ze gaat demonen uitwerpen, zieken genezen, mensen de handen opleggen voor de doop in Gods geest en hun leren hoe ze de volmaaktheid kunnen bereiken.
Alleen zó zullen herstel en genade haar volgen.
Psalm 23:6:
Geluk (heil, herstel) en genade (de liefde van God) volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug
(of: verblijf) in het huis van de Heer (de gemeente)
tot in lengte van dagen (in eeuwigheid).

De gemeente van de laatste tijd verwacht volledig herstel en volkomen luister, afkomstig van God en van het Lam, die door haar het herstelplan van God tot een goed einde zullen brengen.
Alles wat in hemel en op aarde duisternis is of daarmee verbonden is, kan deze luister van God en het Lam niet verdragen en vlucht hiervoor.
Openbaring 20:10-11:
En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet.
Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat.
De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets.