Openbaring

Openbaring 8:10-11
Dodelijke geestelijke stromingen

De derde engel blies op zijn bazuin.
Uit de hemel viel een grote ster die zo fel brandde als een fakkel.
Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.
De naam van de ster is Alsem.
Dat derde deel van het water werd alsem.
Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was.

En de derde engel blies op de bazuin en viel uit de hemel (een) ster grote, brandende als (een) fakkel en zij viel op het derde (deel) van de rivieren en op de bronnen van wateren.
En de naam van de ster werd genoemd Alsem; en wordt het derde (deel) tot alsem en vele van (de) mensen stierven door de wateren omdat zij bitter geworden waren.

Er valt een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel of lamp.
Deze ster verspreidt geen licht, maar duisternis.
De naam van deze demon is Alsem.
Te oordelen naar de gevolgen, hebben we hier te maken met absintalsem, waarvan het aftreksel een heel giftige vloeistof bevat die absint genoemd wordt.
Het bestaan van giftig alsem is al in het oude testament bekend (zie Jeremia 9:14 en 23:15).
Doordat de ster Alsem het derde deel van het zoete water aantast, wordt dit ‘alsem’ of ‘absint’.
Dit bittere water heeft een dodelijk effect op de mensen die het drinken.

Dwalingen maken de mens somber

De naam Alsem geeft in onze tekst de uitwerking van een demon aan.
Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, maar deze demon brengt een schijn-licht, een leugenleer, die de harten van de mensen bitter maakt.
Elke vorm van blijdschap verdwijnt, somberheid en zwaarmoedigheid gaan de boventoon voeren.
In veel kerken, gemeenten en heidense religies kunnen we dit klimaat helaas ervaren.

In 1 Timoteüs 4:1 deelt Gods geest nadrukkelijk mee:
… dat in de laatste tijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid …

In het boek Openbaring is sprake van bronnen en van een rivier van levend water, helder als kristal, die ontspringt uit de troon van God en van het Lam (zie 21:6 en 22:1).
Daar wordt gesproken over de geest van God.
Jezus zelf zegt in verband met het werk van deze geest in het innerlijk van zijn volk:
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift (Johannes 7:38).

Maar de demonen vergiftigen door hun leugenachtige inspiraties de bronnen van geestelijk herstel en het verkrijgen van de luister van God.
Ze brengen geen leven maar dood aan de mensen die uit deze besmette bronnen drinken.
De rivieren zijn symbolen van geestelijke stromingen.
Opnieuw vallen veel mensen af van het echte geloof en gaan ze geestelijk dood: ze hebben geen contact meer met God.
Miljoenen worden misleid door religieuze leugens en dwalingen en zij staan zelfs tegen God op.

Het zijn de dagen van verbittering en van een zich afzetten tegen God en gebod.
Veel mensen worden hard en onverschillig, net als eens het volk Israël bij Massa en Meriba in de woestijn.
In de tekenen van de tijden kunnen we nu al de uitwerking van de ster Alsem zien.

Maar de echte zonen van God hebben een andere ster, waarover 2 Petrus 1:19 zegt:
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen.
Jullie doen er goed aan jullie aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie hart.