Openbaring

Openbaring 9:11-12
De laatste vijand

Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.
De eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

En zij hebben over hen (een) koning de engel van de afgrond; (de) naam aan hem in het Hebreeuws (is) Abaddon en in het Grieks (de) naam heeft hij Apollyon.
De wee eerste is voorbij gegaan, zie er komen nog twee weeën na deze (dingen).

De heilige geest van God is de kracht die ieder mens naar het eeuwige, onvernietigbare leven wil en kan leiden.
Zo is de dood de kracht die alleen gericht is op ontbinden; Apollyon kan worden vertaald als ‘vernietiger’.
Deze engel van de dood of die van de afgrond is de machtigste troonengel van satan.
Hij is de laatste vijand die onttroond of vernietigd zal worden (zie 1 Korintiërs 15:26).
Als satan zelf in de vuurpoel gegooid is, volgt de dood pas nadat deze bij het laatste oordeel de doden teruggegeven heeft.

20:10:
En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet.
Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

20:13:
De zee stond de doden die ze in zich had af en ook de dood en het rijk van de dood stonden hun doden af.
En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.

20:14:
Toen werden de dood en het rijk van de dood in de vuurpoel gegooid.
Dit is de tweede dood: de vuurpoel.

Aan het einde van de periode van de vijfde bazuin moet het leger uit de afgrond zich opnieuw stellen onder zijn heerser: de koning van het rijk van de dood.
Zijn naam is een symbool, want zowel het Hebreeuwse woord Abaddon als het Griekse woord Apollyon betekenen verderf, verderver, vernietiger.
De mensen hebben in deze periode een verschrikkelijke geestelijke pijn en pressie ervaren.
Deze wee heeft de mensheid vreselijk veel angst bezorgd.
Maar dwars door deze weeën heen nadert de gemeente van Jezus Christus haar volmaaktheid en wordt de nieuwe schepping voltooid.