Openbaring

Openbaring 9:3
De eigen keus van de mens

Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde.
Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde.

En uit de rook gingen uit sprinkhanen op de aarde en gegeven werd aan hen (vol)macht, zoals hebben (vol)macht de schorpioenen van de aarde.

De demonen die met de rook uit de schacht van de afgrond opstijgen, worden uitgebeeld door sprinkhanen.
De kenmerkende eigenschappen hiervan lijken op de aard en het gedrag van deze duistere geesten.
Het oordeel dat bij de vijfde bazuin over de aarde gaat, wordt vergeleken met een sprinkhanenplaag zoals deze in de zichtbare wereld vaak voorkomt.
Het visioen is als een film die vertoond wordt.
Eerst ziet Johannes het totaal als een opstijgende rook, daarna merkt hij de details op.
Bij de close-up ziet hij alles van dichtbij en blijkt deze wolk een leger van sprinkhanen te zijn.
Hij kan tot in de finesses in zich opnemen hoe ze eruitzien.
Vooral de aanvoerder valt op.

In tegenstelling tot dit duivelse leger ziet Johannes later een witte wolk, met daarop iemand die lijkt op een mens, met een gouden krans om zijn hoofd (zie 14:14).
De close-up hiervan volgt in 19:11-16.
Daar ziet Johannes dat deze wolk het geestelijke leger voorstelt dat als cavaleristen het woord van God vergezelt op zijn triomftocht.

Als rook uit een grote oven verbreidt zich het verderf uit de afgrond over de hele aarde.
Ontelbare demonen proberen systematisch alles wat leeft te vernietigen.
Dat zijn de mensen die (in meerdere of mindere mate nog) in verbinding met God leven.
De aanwezigheid van deze demonen ligt als een verstikkende, vergiftigende druk op de religieuze mensheid.
De gemeente van de antichrist is nu een spiritistische organisatie die deze massale invasie van geesten uit de afgrond oproept.
Dan wordt de mens een prooi van deze machten, door zijn eigen handelen.

Geeft God mensen over aan het slechte?

Er staat in ons vers: Ze kregen de beschikking …
In Romeinen 1:24, 26 en 28 wordt gezegd dat God de mensen die bewust de afgoden zoeken respectievelijk overgeeft aan:

Dit ‘overgeven’ gaat natuurlijk niet van God uit, maar het is een logisch gevolg van de eigen keus die de mensen hier maken.

De uitwerking van deze plaag wordt vergeleken met het werk van schorpioenen.
Dit spinachtige dier heeft acht poten en meestal ook acht ogen, waarvan de grootste twee bovenop de kop zitten en de zes andere aan de voorkant.
Voor de mondopening zitten twee grote scharen die veel op die van een kreeft lijken.
Maar het zijn geen poten: ze vormen het tweede paar kaken.
Het achterlijf bestaat uit zeven smalle segmenten, waarvan het laatste in een kromme, holle gifstekel eindigt.
Deze staat op zijn beurt in verbinding met twee gifklieren die in het laatste segment liggen.
Het achterlijf (de staart) kan over de rug gekromd worden en de stekel komt dan ter hoogte van de kop.
De prooi die uit spinnen of insecten bestaat, wordt met de scharen gegrepen, omhoog getild, met behulp van de grote ogen gekeurd en dan door een of meer steken verlamd of gedood.

De geestelijke sprinkhanen zullen hun prooi net zo behandelen als hierboven staat.
Volmacht (exousia) betekent een bepaalde vrijheid van handelen, een bepaald machtsgebied of jurisdictie (zie onder andere Lucas 23:7).
Niets gaat vanzelf, ook niet in geestelijk opzicht.
De mens zelf geeft door zijn afgoderij de ruimte aan de duistere machten om hem te kunnen overmeesteren en hem daarna te overheersen.

Vloedgolf van demonie

De beschrijving van de schorpioen is duidelijk in al haar afschuwelijkheid.
De demon die langs de weg van het spiritisme opgeroepen wordt, krijgt zijn slachtoffer volledig in zijn greep.
Dit wordt als het ware gebiologeerd door de grote, duistere ogen, waarna dit nachtdier zijn prooi verlamt.
Het is een beeldende beschrijving van het lot van de paranormale mediums en andere spiritisten die niet meer normaal kunnen leven.
Ze worden zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput door de demonen die uit het rijk van de dood komen.
Tegen deze vloedgolf van demonie helpt geen religieus bezig zijn of verstarde geloofsvisie.
Deze verwoestende gruwel (zie onder andere Marcus 13:14) werkt namelijk de ondergang van Babylon, de schijngemeente, uit.

De mensen die in Gods geest gedoopt zijn, hebben hierdoor het merkteken (zegel) van God op hun (geestelijke) voorhoofd, beeld van hun denkwereld.
Alleen zij kunnen door de kracht van de geest van God geestelijk strijden en weerstand bieden in deze tijd waarin satan zich zo openlijk manifesteert.
Zij worden in deze oorlog sterk en behalen de overwinning.