Openbaring

Toelichting

Deze tekst-voor-tekst-verklaring van het Bijbelboek Openbaring is voor het grootste deel gebaseerd op de toelichting op het boek Openbaring van Jezus Christus, door J.E. van den Brink.
Voor nadere informatie over de schrijver en het originele boek, zie de onderstaande site van Rhemaprint.

De originele uitgave is met name op de volgende punten aangepast:

  1. voor de Bijbelteksten is voornamelijk gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV);
  2. de grondtekst is bij de afzonderlijke verzen opgenomen;
  3. de tekst van de toelichting is gemoderniseerd en ook zo leesbaar mogelijk gehouden wat betreft stijl en woordgebruik;
  4. de lay-out is aangepast voor het lezen op alle soorten beeldscherm, vandaar korte zinnen en meer ruimten tussen tekstgedeelten;
  5. inhoudelijk is de tekst hier en daar vernieuwd, zonder de oorspronkelijke opzet als geheel aan te tasten;
  6. de aangehaalde Bijbelteksten zijn zoveel mogelijk weergegeven;
  7. de korte omschrijving bij de kopteksten is bedoeld om het zoeken op internet te vergemakkelijken en niet als een samenvatting van de bijbehorende uitleg.

Het boek is hierdoor ongetwijfeld meer toegankelijk geworden.

Een site die in dit verband verhelderend en ondersteunend kan zijn is www.rhemaprint.nl.
Een verdere aanvulling kunt u vinden in het boek ‘Geest van God’ dat als bijlage aan deze site is toegevoegd.