Openbaring

Toelichting

De Openbaring werpt licht op wat zich in de onzichtbare of geestelijke wereld afspeelt.
Daarom kan dit boek alleen geestelijk, dus met voldoende kennis van de geestenwereld begrepen worden.
We kunnen niet de ene keer bepaalde delen van het boek op aarde lokaliseren en tegelijk andere gedeelten weer geestelijk verklaren.
Bijvoorbeeld van het woordje ‘ster’ kunnen we niet eerst een vallende ster maken en dan weer een atoombom.
Zo is het ook niet consistent en consequent om over de tempel of de twaalf stammen van Israël nu eens een oudtestamentische en dan weer een nieuwtestamentische uitleg te geven.
In deze studie is daarom gebroken met zo’n onlogische, maar vooral ook ongeestelijke benadering.

Deze tekst-voor-tekst-verklaring van het Bijbelboek Openbaring is voor het grootste deel gebaseerd op de toelichting op het boek Openbaring van Jezus Christus, door J.E. van den Brink.
Voor nadere informatie over de schrijver, het originele boek en overige ondersteunende studies kunt u terecht op de site Rhemaprint.

De originele uitgave is met name op de volgende punten aangepast:

 1. wat betreft de Bijbelteksten is voornamelijk gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV);
 2. de grondtekst is bij de afzonderlijke verzen opgenomen;
 3. de tekst van de toelichting is gemoderniseerd en ook zo leesbaar mogelijk gehouden wat betreft stijl en woordgebruik;
 4. de lay-out is aangepast voor het lezen op alle soorten beeldscherm, vandaar korte zinnen en meer ruimten tussen tekstgedeelten;
 5. inhoudelijk is de tekst hier en daar vernieuwd, zonder de oorspronkelijke opzet als geheel aan te tasten;
 6. de aangehaalde Bijbelteksten zijn zoveel mogelijk weergegeven;
 7. de tussenvermelde kopteksten zijn bedoeld om het zoeken (op internet) te vergemakkelijken en niet als een samenvatting van de bijbehorende uitleg;
 8. er zijn in de tekst diverse links geplaatst waardoor u (gemakkelijk(er) meer informatie kunt vinden over specifieke onderwerpen.
  Door deze links kunt u terechtkomen op de volgende sites:
  Geest van God
  Geestelijk denken
  Geestelijk Israël
  Erfzonde
  Doop en
  God enkel licht.

Naar onze verwachting is het boek Openbaring hierdoor toegankelijker geworden.

Laatst bijgewerkt: 18-05-2023