Geest van God

11. Alternatieve geest

Verboden terrein voor de mens

Al deze gevaarlijke zaken, hoewel ze bestaan en hoewel er grote tekenen en wonderen kunnen gebeuren, zijn voor ons eigen bestwil, niet toegestaan voor de mens.
Uit Gods schepping blijkt dat er geen verbinding kan bestaan tussen licht en duisternis.
Waar het één verschijnt, verdwijnt het ander.
Of misschien beter: waar het licht verdwijnt, ontstaat (automatisch) duisternis.
In het oude testament konden de mensen niet verlost worden van de duistere machten en daarom werden afgodendienaars (zij die zich bewust met de demonen verbonden) uitgeroeid uit het volk.
Dit kon toen blijkbaar niet anders, om verdere ‘besmetting’ met duisternis van het volk te voorkómen.

In het nieuwe testament heeft Jezus Christus ons zicht gegeven op bevrijding uit deze ‘greep’ van satan.
Ieder die dat wil, kán verlost of losgemaakt worden.
In 1 Korintiërs 10:20 zegt Paulus dat hij niet wil dat wij één worden met demonen (NBG: … dat wij in gemeenschap komen met boze geesten).
Doe niet mee met dit fatale spel van de duisternis.
Begeef je niet op de weg met voetangels en klemmen!
Wie er eenmaal in verward geraakt is, moet veel moeite doen om er weer los van te komen.
Vooral als je het bewust gezocht en je je eraan overgegeven hebt.
Maar in alle gevallen is daar de bevrijdende kracht van de geest van God.
Doordat wij in deze kracht van God gaan staan en gebruik maken van zijn gaven, kunnen we demonen uitdrijven.
Jezus zelf zegt in o.a. Marcus 16:17:
In mijn naam zullen de gelovigen demonen uitdrijven
Uitdrijven is volgens de grondtekst ook: uitwerpen, (er)uit gooien, verwijderen.