Doop

Is de Bijbelse doop een onderdompeling van (geestelijk) volwassen gelovigen in water of het besprenkelen van (onwetende) kleine kinderen of zuigelingen met een paar druppels water?
Behandeld wordt hier de (belang)rijke betekenis van de doop, als onderdeel van het fundament van het christelijke geloof.
De slotvraag is:
Waarom wacht je nog?
Sta op, laat je dopen en je zondeschuld wegwassen, waarbij je een beroep doet op de macht van Jezus Christus.

Inhoud