Erfzonde

Heeft de mens nou een zondige natuur of zondigt hij alleen als gevolg van het toegeven aan misleiding van buitenaf?
Gods plan is het dat er mensen komen die op Hem lijken, die naar zijn beeld geschapen zijn.
Als de mens van nature zondig is, kan hij dan wel aan die wens van God voldoen?
Of moet hij weerstand bieden aan satan, die dan van hem weg zal vluchten?

Inhoud