Erfzonde

7. Teksten uit het oude testament over erfzonde

Prediker 7:20

Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig.

Men moet deze woorden wel zeer verdraaid in zijn hart laten vallen om eruit te concluderen dat hier over erfzonde wordt gesproken.
Wanneer gezegd wordt: niemand is altijd goed en rechtvaardig, kan er dus niet bedoeld worden dat de mens zó verdorven is dat hij nooit iets goeds kan doen en altijd maar het slechte doet.
Prediker is iemand die alles bekijkt wat er ‘onder de zon’ plaatsvindt (zie Prediker 1:14).
Hij stelt vast dat de beste breister wel eens een steek laat vallen.

Als de schrijver van dit boek Salomo geweest is, vinden wij deze woorden terug bij het begin van zijn regering bij de inwijding van de tempel.
Hij zegt in 1 Koningen 8:46 van het volk:
Wanneer ze tegen U zondigen – er is immers geen mens die niet zondigt …

Prediker besluit hoofdstuk 7 met de woorden:
Alles wat ik vond is dit: de mens is een eenvoudig (of grondtekst: goed en oprecht) schepsel. Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze gedachtenspinsels.

Hij constateert dus dat de mensen bij hun geboorte, dus vanaf hun oorsprong, niet verkeerd zijn.
Het werkwoord vinden of opmerken dat steeds terugkeert, wijst op een proefondervindelijk onderzoek.
Zo heeft hij nooit een menswaardige vrouw ontdekt … (zie Prediker 7:28), maar wel moet hij constateren dat God de mensen goed heeft gemaakt.
Maar ook dat zij bij hun volwassen worden allerlei (verkeerde) gedachtenspinsels ontwikkelen.
Prediker hoeft niet te ‘ontdekken’ of ‘uit te vinden’ dat God Adam goed heeft geschapen.
Dat kan hij in de Pentateuch wel lezen.

Prediker bedoelt te zeggen dat de mensen bij hun geboorte, dus van hun oorsprong af, niet verkeerd zijn.
Maar door hun verkeerde gedachten gaan ze zondigen.
De werkelijke oorzaak van dit kwaad kan Prediker echter niet ‘ontdekken’, hoe hij er ook zijn best voor doet.
Hij zegt in Prediker 7:23:
Dit alles heb ik met mijn wijsheid onderzocht.
Ik zei tegen mezelf: Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg.

Jezus zegt dat:
… de koningin van het Zuiden van het uiteinde van de aarde is gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! (zie Lucas 11:31).

Alleen het evangelie van het koninkrijk van de hemelen geeft de echte wijsheid en het juiste inzicht in de oorsprong van alle kwaad.
Deze wijsheid is niet van ‘onder de zon’, dus van de natuurlijke mens, maar zij is ‘van boven’ en dus geestelijk (zie Jakobus 3:13-18).