Openbaring

Het boek Openbaring behandelt de ‘eindtijd’, dat is de periode vanaf het optreden van Jezus Christus op aarde totdat het plan van God tot voltooiing komt.
Dit proces wordt in beelden beschreven, die vaak moeilijk te begrijpen lijken.
De verklaringen bij de onderstaande teksten geven inzicht in de gigantische geestelijke worstelingen en ontwikkelingen die zich in deze tijd voordoen.

Inhoud