Openbaring

Het boek Openbaring behandelt de ‘eindtijd’, dat is de periode vanaf het optreden van Jezus Christus op aarde totdat het plan van God tot voltooiing komt.
Dit proces wordt in beelden beschreven, die vaak moeilijk te begrijpen lijken.
Maar de verklaringen bij de onderstaande teksten geven ons inzicht in de gigantische geestelijke strijd tussen licht en duisternis die in deze tijd plaatsvindt.

Inhoud