Openbaring

Geen reactie gehad?
Door een misverstand zijn in de afgelopen weken enkele door u ingezonden mails (via het contactformulier) niet door ons beantwoord. Onze excuses hiervoor.
Als u op een reactie van ons wacht, wilt u uw vraag dan nóg een keer inzenden?

Het boek Openbaring behandelt de ‘eindtijd’, dat is de periode vanaf het optreden van Jezus Christus op aarde totdat het plan van God tot voltooiing komt.
Dit proces wordt in beelden beschreven, die vaak moeilijk te begrijpen zijn.
De verklaringen bij de onderstaande teksten geven inzicht in de gigantische geestelijke worstelingen en ontwikkelingen die zich in deze tijd voordoen.

Inhoud