Openbaring

Openbaring 2:10
Trouw zijn tot in de dood

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat.
Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben
(of: zullen jullie een onderdrukking hebben).
Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.

In geen opzicht vrees welke (dingen) u zult lijden.
Zie, zal werpen (sommigen) van jullie de duivel in (de) gevangenis opdat jullie op de proef gesteld worden en jullie zullen hebben verdrukking van dagen tien.
Wees trouw tot aan/in (de) dood en Ik zal geven aan u de krans van het leven.

De Heer zegt niet dat Hij het lijden direct zal doen ophouden, maar Hij roept de gemeente op er niet bang voor te zijn.
Want in de vervolging en in de onderdrukking die haar leden te doorstaan hebben, zal de Heer hun kracht zijn.
Gods heilige geest zal hen sterk maken en leiden.
Jezus zegt al bij voorbaat dat satan gebruik zal maken van mensen om sommigen van hen in de gevangenis te gooien om hen op de proef te stellen.
Hiermee wil satan bereiken dat zij hun Meester zullen afvallen.
Hun lijden zal niet lang duren, maar begrensd worden door een periode van tien dagen, dus een bepaalde korte tijd.

Zo zal iedere gemeente, ook in onze tijd, zo’n periode van geestelijke druk en vervolging meemaken.
Hierdoor zullen zij kunnen aantonen bestand te zijn tegen de verleiding en de onderdrukking door satan.

We merken op dat hier sprake is van een strijd in de hemelse regionen, de geestelijke wereld.
Deze gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, want dezen zijn alleen maar instrumenten in de hand van satan.
Opgeroepen wordt in deze strijd tot het laatste toe vol te houden, dus trouw te blijven tot de dood, zoals ook hun Heer trouw geweest is.
Ze zullen dan in de geestelijke wereld een lauwerkrans krijgen, dat wil zeggen dat hun overwinning beloond wordt met de kroon van het leven.
De bekroning van ons leven houdt in: het hoogste bereiken wat er te bereiken valt, namelijk het niveau van Jezus Christus.
Dát is onze onvergankelijke, eeuwige erekrans!