Geest van God

10. Hindernissen

Zonden opruimen

Die zouden in dit stadium eigenlijk niet meer genoemd hoeven te worden.
Maar steeds opnieuw blijkt hoe geraffineerd satan werkt.
Hij ziet kans bepaalde zonden diep in het hart van de mens verborgen te houden.
Te denken valt hierbij aan jeugdzonden, steeds weerkerende onreine gedachten en daden en blikken en gevoelens van haat en wrok.
Ook kan genoemd worden een chronisch opgebouwde rebellie (opstandigheid) – deze zonde, zegt de Bijbel, staat gelijk aan de zonde van toverij en afgodendienst.

Dat is helder, want de eerste zonde die satan begaat, is opstand tegen God.
Gods geest brengt al deze dingen in je leven, voor zover van toepassing, aan het licht.
God wil je helpen om in je innerlijk een grote schoonmaak te houden, zodat al het duister in je wordt opgeruimd.

Dat is liefde van God, tot jouw welzijn.

Geliefde lezer, in een rustig en vertrouwelijk gesprek met je voorganger of een oudste van jouw gemeente zullen deze dingen, onder leiding van de geest van God, aan het licht komen en (zo) opgeruimd kunnen worden.
Hou altijd voor ogen dat God jou gelijkvormig wil maken aan zijn Zoon, Jezus Christus.
Dát is zijn ultieme plan met jouw leven.
Dát is het hoogste wat je kunt bereiken en waar je in dit leven al naar kunt streven!
God handelt uit volkomen liefde en tot jouw welzijn, in geestelijk en natuurlijk opzicht.

Heel veel mensen kunnen zich de rekening van de psychiater besparen als zij zich maar zouden overgeven aan de diepe inwerking van de geest van God.
Door deze geest worden alle negatieve factoren in jouw leven opgeheven en geneutraliseerd.
Wees open tegen de ‘broer of zus in de Heer’, tegenover je ‘zieleherder’.
Loop niet van de één naar de ander.
Je helpt jezelf daarmee niet.
Je veroorzaakt zo alleen maar een grotere mate van onrust.
God geeft ook hierin openbaring, tot jouw welzijn!