Geest van God

9. Hoe de geest te ontvangen?

Activeren van geestelijke talen

Nu we de heilige geest van God ontvangen hebben, mogen we eraan werken dat:
a) de geest niet gedoofd wordt;
b) de geest niet bedroefd wordt;
c) we (blijven) streven naar de uitingen van de geest.
In onze dagelijkse gemeenschap met de Heer kunnen we steeds opnieuw vol van Hem worden.

Privé

Zorg ervoor dat je in je persoonlijke leven het bidden in geestelijke talen een dagelijkse, normale plaats geeft, naast of misschien op den duur wel ‘boven’ het bidden in je moedertaal.
Het is een werkelijke gemeenschap met God.
Hanteer deze mogelijkheid in diepe eerbied voor zijn werking.
Je kunt zelf het initiatief nemen voor deze uiting, maar let er ook op dat Gods geest je soms dringt of inspireert.
Ook als middel om je voor te bereiden op de samenkomsten van de gemeente, trouwens voor alles wat je voor en met de Heer doet, is deze gave van immens belang!
Een hulpmiddel kan zijn een vaste tijd per dag te nemen om in geestelijke talen te bidden.

In de gemeente

Beleef de momenten van aanbidding in de diensten actief en vol overgave mee.
Laat de geest van God ook via jou aan de gemeente zijn woorden mogen en kunnen doorgeven.
Verwacht zijn liefde, inspiratie, zijn openbaring en zijn kracht.
Als je dit merkt, werk dan van harte mee aan deze uiting van de geest ten bate van de gemeente.
Doe ook actief mee als er voorbeden worden gedaan, door onder de inspiratie van de heilige geest, mee te strijden.

In de zielzorg

Wees heel voorzichtig, teder en liefdevol.
Luister naar de mensen, maar bovenal naar de stem van de Heer!
Geeft de Heer een openbaring, toets die dan in overleg met een andere broer of zus van jouw gemeente.
Stel vragen om bij de ander openheid te krijgen voor wat de Heer je bekendmaakt.
Handel nooit tegen de wil van de ander in.
De uitingen van Gods geest horen gebaseerd te zijn op de liefde van God, tot welzijn en nut van elkaar.
Zo zullen we in alle voorzichtigheid en afstemming met andere in de geest van God gedoopte christenen van groot nut kunnen zijn in ons werk met en voor de Heer.

Laten we, vervuld met zo veel mogelijk kennis van en over God en vol van zijn goedheid, in staat mogen zijn elkaar verder te helpen op de weg van de Heer.
De weg die leidt naar de volkomenheid naar geest, ziel en lichaam.
De mens die bij God hoort, zal na een ontwikkelingsproces, waarvan de gaven van Gods geest wezenlijk onderdeel uitmaken volkomen zijn en tot alle goed werk (= de werken van Jezus) volkomen toegerust (zie 2 Timoteüs 3:17).