Geest van God

9. Hoe de geest te ontvangen?

Geestelijke talen functioneren niet

Als nu bij het ontvangen van Gods heilige geest de geestelijke talen niet ‘komen’, wat dan?
We gaan ervan uit dat je je eerlijk hebt voorbereid en je gericht hebt op de leiding van Jezus Christus.
En je hebt je geloof gericht op het ontvangen van de belofte.
Ga rustig naar huis in de zekerheid dat de Heer je zijn belofte heeft gegeven.
Je neemt de volgende dagen extra tijd om de Heer te zoeken in het gebed.
Ga niet smekend bidden, maar dank Hem voor alle goede gaven, ook voor de heilige geest.
Na enige tijd zal de geest van God je ‘dringen’ om onbekende klanken uit te spreken.
Geef je dan opnieuw over aan de inspiratie-werking van de geest.
Schaam je niet voor de Heer dat je naar je gevoel dwaas bezig bent, maar besef dat je door zijn geest in nieuwe talen kunt bidden!