Geest van God

12. Informatie

Orakel - en mysteriegodsdiensten

Er blijkt bij mensen bezorgdheid te bestaan over de mogelijkheid dat de geestelijke talen wel eens een lelijke nabootsing door satan zouden kunnen zijn.
Deze humbug, dit bedrog van satan bestaat (in zekere zin) inderdaad.
Ook nu zijn er allerlei religieuze stromingen met een soort ‘vreemde extatische taal’.
In de dagen van het ontstaan en het leven van de gemeente in Korinte gaat niet alles er even ‘heilig’ aan toe in de samenkomsten.
Paulus moet duidelijke correcties geven.
Met name het bidden in geestelijke talen gebeurt er erg chaotisch en moet ‘ordelijk’ gemaakt worden.
Deze gemeente leeft in de zeer mondaine wereldstad Korinte.
Deze stad is overbekend als dé uitgaansstad, dé stad van plezier!
Als hoofdstad van Achaje is het ook de ‘hoofdstad’ van het losbandige leven.
En dat niet alleen!
De heidense religies hebben daar een goede voedingsbodem.
Verschillende mysteriegodsdiensten en tempeldiensten verzamelen zich in Korinte.

Eén van de kenmerken van deze religies is dat ze, naast hun bekendheid om de ‘tolerantie’ ten aanzien van leefgewoonten, bijzonder attractief zijn door orakels, magie, mantiek (astrologie), inwijdingsriten en gewijde prostitutie (zowel hetero- als homofiele).
De taal van de orakels (orakeltaal) is de imitatie van het spreken van door de geest van God geïnspireerde talen.
Toch is er een groot verschil.
Er is zo’n groot verschil dat er voor Paulus kennelijk geen reden is om te waarschuwen tegen de mogelijkheid dat geestelijke talen en orakeltaal gelijk zouden kunnen zijn.
De orakels zijn door de ‘goden’ (demonen) geïnspireerde boodschappen die de ingewijden krijgen.
Daarbij is sprake van trance.
De priesteressen verliezen hun bewustzijn en komen in een soort verdwaasde droom- (trance)toestand.
Zo spreken zij hun orakeltaal, met uitleg.
Bij de uitingen van Gods geest vinden we nooit melding van het verliezen van de controle over je eigen geest.
Mijn wil en verstand blijven volledig functioneren als ik onder de bezieling of inspiratie van de heilige geest van God ben.

Gods geest maakt niet verdwaasd!
Gods geest brengt niet in trance!
Gods geest doet je niet neervallen of laat je niet onbeheerst lachen!
Gods geest laat je niet op de grond vallen!

Het is dus wel heel logisch dat Paulus niet waarschuwt tegen humbug- of duivelse talen.
En als er ooit een waarschuwing in deze richting gegeven zou moeten zijn, dan zou het dáár (in Korinte) zijn, waar al zo’n wanorde in het gebruik van de uitingen was!
Maar, nee hoor!
Geen enkele reden dus om bang te zijn!
Als bovendien de uitingen van Gods geest worden getoetst aan zijn woord, aan de persoon door wie ze werken en aan de controleerbaarheid van hun resultaten, dan is er geen enkele reden om te denken dat je met de uitingen van zijn geest verkeerd kunt uitkomen!