Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Geestelijke talen tot opbouw van de gemeente

Zoals altijd gaat het ook hier om de opbouw, het groeien in het geloof van de gelovigen.
Naast het persoonlijke spreken van geestelijke talen, is deze uiting gegeven om de gemeente te laten delen in de zegeningen van het bidden in geestelijke talen.
Steeds als er in de gemeentelijke bijeenkomst in geestelijke talen gebeden wordt, zal er een uitleg moeten komen, zodat de gemeente opgebouwd wordt.
1 Korintiërs 14:12 en 13:
Dit geldt ook voor jullie: als jullie zo graag geestelijke gaven bezitten, moeten jullie ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente.
Daarom moet iemand die (in) klanktaal
(geestelijke talen) spreekt, bidden om de gave die te kunnen uitleggen.
Uitleg van geestelijke talen (in de samenkomsten) wordt gelijkgesteld aan profetie (zie 1 Korintiërs 14:5):
… Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die (in de gemeente) (in) geestelijke talen spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

Daarom de oproep, vanuit het oogpunt van de gezamenlijke opbouw: ieder die (in de gemeentelijke samenkomst) geestelijke talen spreekt, moet aan God inspiratie vragen om die uit te leggen.
Dit kan voor velen de eerste stap zijn van het uiten van geestelijke gaven in de gemeente.
Vraag het de Heer, geloof dat zijn heilige geest je wil inspireren en handel dan in geloof.
Laat de gave van uitleg van geestelijke talen tot een actieve functie komen in je leven, tot opbouw van iedereen in de gemeente!