Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

2 Johannes

2 Johannes 1:1

Van de oudste.
Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen die ik werkelijk liefheb – en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen –

De door God uitgekozen vrouw is de gemeente, waarvan Christus het hoofd is.
Deze gemeente kunnen wij liefhebben, omdat in haar de waarheid van God wordt onderwezen en uitgewerkt.
En God kan alleen die mensen liefhebben, Hij kan alleen aan die mensen zijn liefde kwijt, die zich ten volle inzetten voor de uitwerking van zijn plan: de volmaakte mens, naar geest, ziel en lichaam.
Wie deze waarheid niet liefheeft, hoort niet bij de uitgekozen vrouw of bij een uitgekozen volk.