Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

2 Tessalonicenzen

2 Tessalonicenzen 1:10

Op die dag komt Hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door jullie, want jullie hebben ons getuigenis aangenomen.
NBG: … wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij jullie.

De Heer komt terug in óns, zijn heiligen, wij die tot geloof gekomen zijn in het plan van God.
Dat houdt de voltooiing in van deze eeuw, de dag van de Heer, de eindfase in Gods plan.
God heeft geen ander plan en zeker niet met een aards volk.
Gods heerlijkheid zal gezien worden in en door de gemeente van Jezus Christus.
God wordt alles in allen, in hen die zich ernaar uitstrekken om als zonen van God openbaar te worden.
Dat lijkt of is misschien een wel langdurig en moeizaam proces, waarbij niets automatisch gaat.
Maar God doet zeker niets buiten ons om.
Het idee dat een heel volk, dat geen weet heeft van een leven met God, zomaar behouden wordt, is dan ook te absurd voor woorden.
Het is bijbels en ook menselijk gezien totaal onlogisch en wellicht alleen gebaseerd op het feit dat (nog minder dan) de helft van de huidige Joden in het land Israël is komen wonen.
Daarmee heeft satan veel mensen zand in hun ogen weten te strooien, zodat ze niet zien wat de heerlijkheid van God in hun leven en in dat van de gemeente als geheel te betekenen heeft.
Op die dag wordt Hij verheerlijkt in zijn heiligen, die in hun leven en in hun gemeente volop bezig geweest zijn de liefde na te jagen en te streven naar de gaven van Gods geest.
Gods heerlijkheid openbaren is nooit een automatisme, iets wat je zomaar overkomt of toegeworpen krijgt, omdat je toevallig hoort bij een bepaald volk of bepaalde kerk of gemeente.

2 Tessalonicenzen 2:13

Maar voor jullie broers en zussen, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken.
Hij heeft jullie als eersten uitgekozen om te worden gered
(hersteld) door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.

God heeft onder het nieuwe verbond óns uitgekozen om behouden of hersteld te worden.
Wij horen bij de eerstelingen doordat de kracht van Gods geest ons heiligt, dat wil zeggen: immuun maakt voor de inwerking van de demonen.
Wij horen bij de eerstelingen omdat we geloven in de waarheid van het evangelie van Jezus Christus.
Misschien zijn wij (na bijna tweeduizend jaar) al geen eerstelingen meer, want velen zijn ons inmiddels zeker voorgegaan.
Maar God heeft óns (inclusief al die anderen) uitgekozen en allen die nog voor Hém kiezen.