Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Filippenzen

Filippenzen 3:3

(Want) Wíj zijn het die besneden zijn, wíj verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf …

We kunnen God alleen dienen door zijn geest; onze menselijke geest schiet tekort om volwaardig met Hem in contact te kunnen leven.
Wat moet je allemaal wel niet bidden in je eigen taal?
Alleen door de geest van God kunnen wij de verborgen dingen met God bespreken en kan Hij ons zijn diepste gedachten doen leren kennen.
De onmisbare geestelijke gave daarvoor is het bidden in geestelijke of nieuwe talen.
Dat is de sleutel waarmee wij de hemelse schatkamer kunnen openen; onze eigen gedachten kunnen het natuurlijke nauwelijks ontstijgen.
Met onze eigen geest kunnen we niet of nauwelijks de dingen zoeken die boven zijn.
Het is daarom nodig om zuiver te denken, om alle verkeerde en onjuiste ideeën (met name over de functie van een natuurlijk volk) en alle andere van God afleidende gedachten uit ons denken te bannen.
Ook dit hoort bij de geestelijke besnijdenis.
Zo zijn wíj, de gemeente van Jezus Christus, de échte besnijdenis, niet de schaduwachtige, maar de besnijdenis naar het hart.

Filippenzen 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht (burgerschap) in de hemel en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Ons geloof is, net als bij Abraham, gericht op een geestelijk rijk, een geestelijke stad, het hemelse Jeruzalem: de stad (gemeente) waarin God woont door zijn geest, doordat Hij in al haar afzonderlijke leden woont.
Wij richten onze aandacht niet op een beloofd land in het Midden-Oosten, maar op het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt.
Dat is het beeld van het openbaar worden van de zonen van God.

Daarom zijn we, net als Abraham bezig met een hemels vaderland, het koninkrijk van God en niet met een aards land in het Midden-Oosten.
Jezus Christus wordt zichtbaar in deze zonen, waarvan ook wij onderdeel mogen uitmaken.
Zo komt Hij uit de geestelijke wereld als verlosser naar ons toe, Hij bevrijdt ons van het kwaad, van satan en zijn demonen en van onze aardse beperkingen.
Dit mondt tenslotte hierin uit dat wij ons opstandingslichaam krijgen, net als Jezus dat kreeg.
Ook hierin mogen en willen wij Jezus met heel ons hart volgen.
Wij zijn dus hemelburgers, losgemaakt van de aarde en we hebben de schaduw achter ons gelaten, ook het schaduwbeeld dat het natuurlijke volk Israël was.
Hemelburgers, inwoners van het hemelse Jeruzalem, gééstelijke Joden …