Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Jakobus

Jakobus 1:18

Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen (voortbrengen), om ons de eersten te maken in zijn schepping.

God heeft vanuit zijn plan niet het volk van de Joden voortgebracht door het woord van de waarheid, maar óns, zijn gemeente.
Vanaf de vorming van de eerste gemeente zijn de christenen de eerstelingen van de nieuwe schepping, de eerste vruchten, de eerste zonen van God, na Jezus als de eerste Zoon.
Daarna zijn er nog velen gevolgd en zullen er nog velen volgen.
In het plan van God neemt het volk van de Joden onder het nieuwe verbond geen aparte plaats in.
Het gaat altijd over óns, de gemeente van Jezus Christus.
Deze komt niet in de plaats van het Joodse volk (volgens de zogenaamde vervangingsleer), maar bestaat óók uit Joden.
De leden van deze gemeente komen uit elke stam, elk volk en elke taal en natie.
Samen, dus inclusief de (geestelijke) Joden vormen zij het geestelijke lichaam van Christus.

Jakobus 2:5

Luister, geliefde broers en zussen: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben?

Ieder die Hem liefheeft is of wordt rijk in het geloof en wordt erfgenaam van Gods koninkrijk dat bestaat uit vrede, blijdschap, gerechtigheid en kracht.
Wij erven geen natuurlijk, zichtbaar rijk, maar een hemels koninkrijk.
Het gaat er niet om of we Nederlander, Braziliaan, Iraniër, Jood of Palestijn zijn, maar of we God liefhebben.
God liefhebben is doen wat Hij zegt en ons richten op wat Hij zegt, dat is zijn eeuwig plan vanaf het begin van de schepping: Laat ons mensen maken naar ons beeld.
Dáár is God nog altijd mee bezig en als wij Hem liefhebben, voegen wij ons bij deze ontwikkeling naar het hoogste levensdoel dat God ons geeft.
Dán worden we erfgenaam van het totaal van Gods koninkrijk.
Wat betekent een aards Israël dan nog?