Geest van God

1. Het plan van God

Het doel van God met ons

Op de site Openbaring kunnen we lezen wat het doel van God met zijn schepping inhoudt.
God wil dat de volmaakte mens, die het geestelijke niveau van Jezus Christus heeft bereikt, met Hem zal regeren over alles wat Hij gemaakt heeft en over wat Hij nog zál ontwikkelen.
Maar satan doet er alles aan om dit plan van God te dwarsbomen, omdat hijzélf op de troon van God wil plaatsnemen en zich zó wil verheffen boven de mens.
In het boek Openbaring zien we hoe dit plan van God zich ontwikkelt vanaf het ontstaan van de eerste christelijke gemeente tot aan de tijd waarin wij nu leven.

Ook zien we de resultaten van de aanvallen die satan op deze gemeente uitvoert: het grootste deel ervan verwordt tot de schijngemeente die uiteindelijk uitmondt in de gemeente van de antichrist.
Slechts een relatief klein deel van de gemeente pleegt geen geestelijk overspel met de demonen van leugen en geweld.
Dit deel van de gelovigen groeit uit tot de gemeente zonder vlek of rimpel, die totaal heilig en zuiver is.