Geestelijk denken

5. De vergelijking van de schat in de akker

De illustratie van de schat in de akker

In Matteüs 13:44 staat:
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker.
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Voor ons is het zeker gemakkelijker om ons het hele verhaal voor te stellen waar deze kleine vergelijking een onderdeel van is, dan voor de leerlingen van Jezus.
Want zij staan nog vóór het lijden en sterven van hun Heer en zij kennen nog maar vaag de bedoeling van God met de mens.
Maar wij weten wat de betekenis is van de ‘gouden draad’ die door al deze vergelijkingen loopt, namelijk hoe God in werkelijkheid bezig is in de geestelijke wereld zijn plan uit te werken.

Na bijna tweeduizend jaar ‘kerkgeschiedenis’ begrijpen we hoe deze schat opnieuw verborgen is doordat de kennis over de onzichtbare wereld verloren is gegaan.
Maar wij ervaren dan ook de vreugde van het opnieuw (kunnen) ontdekken van deze geestelijke rijkdommen, in onze tijd.

Met behulp van de paar gegevens in deze vergelijking, maar met als achtergrond de kennis over de gang van zaken in het koninkrijk van de hemel, stellen wij ons de omlijsting van deze parabel als volgt voor:
Een rijk man verstopt in zijn land een kostbare schat.
In die tijd was het moeilijk om geld te beleggen en men verborg daarom zijn kapitaal vaak in stenen potten in de grond.
Zo deed (in een nabij verleden) ook de Laplander, als hij een of twee keer per jaar zijn waren naar de markt bracht en het geïnde geld onder stenen of in ijsspleten verborg.
Ook in eigen land hebben wij tijden gekend dat men kostbare muntstukken en sieraden in potten deed en begroef.
Dan kunnen er veel jaren voorbijgaan voordat zo’n schat bij het omwoelen van de grond of met een metaaldetector ontdekt wordt.

In onze vergelijking kunnen we ons voorstellen dat de rechtmatige eigenaar door oorlogshandelingen zijn grond en daarmee de schat is kwijtgeraakt.
Lange tijd gaat voorbij, terwijl de nieuwe eigenaar er geen idee van heeft wat er in zijn grond verborgen ligt.
Veel mensen lopen over het terrein, maar de schat ligt daar volkomen vergeten.

Dan komt een betrouwbare zaakwaarnemer van de eerste landeigenaar in het bezette land op bezoek.
Hij is nauw met de rijke man verbonden en deze heeft zijn geheim met hem gedeeld.
De opdracht van deze man is om de kostbaarheden terug te vinden door de instructies op te volgen die hij van de eerste landeigenaar gekregen heeft.

Zijn inspanningen worden beloond en wanneer hij tenslotte de rijkdommen ziet, is hij bijzonder blij.
Hij voert nu het plan uit om alles op een rechtmatige manier in zijn bezit te krijgen.
Hij koopt de akker in het vijandelijke gebied en niemand kan hem dan nog het recht ontzeggen deze schatten achtereenvolgens tevoorschijn te halen.

Maar voordat hij hij de grond koopt, verbergt hij de schat weer zorgvuldig, zodat niemand ervan weet.
Omdat de koper de schat koste wat kost wil hebben, biedt hij een hoge prijs voor de akker.
De vinder moet wel alles wat hij bezit ervoor opofferen.
Maar hij doet dit met blijdschap, want hij wordt nu de rechtmatige eigenaar.
En dit blijft hij totdat de bezettende macht verdreven is en de oorspronkelijke eigenaar zijn akker en schat weer van hem kan overnemen.